A fairy Promise กาลครั้งหนึ่ง คำสัญญา

จาก วิกิคำคม
• "หัวใจดวงแรกเอาไว้เรียนรู้ความรัก หัวใจดวงต่อไปจึงจะเป็นของคนที่คิดจะฝากชีวิต"
•"มีคนเคยบอกว่าทุกครั้งที่มีดาวตก นั่นหมายถึงวิญญาณหนึ่งดวงได้สลายไปจากโลกนี้ คนเราจึงมักจะอธิษฐานขอให้วิญญาณดวงนั้นนำคำขอของตัวเองไปยังสวรรค์  เผื่อว่าพระเจ้าจะบันดาลให้มันเป็นจริงขึ้นมา"
•..ตั้งแต่เด็ก ฉันคิดว่าความรักเป็นเพียงความรู้สึกชั่ววูบ รุนแรง เหมือนพายุ แต่ก็จะมลายหายไปในไม่ช้าเช่นกัน...
• ถ้าการที่ฉํนรักเธอมันเป็นบาปจริง ฉํนก็ขอรับการลงทัณฑ์นั้นจากพระเจ้าเพียงผู้เดียว เพราะมันคงไม่มีอะไรทรมานไปกว่าการตัดใจอีกแล้ว...
• ฉันเคยได้ยินมาว่า เวลาที่ผู้หญิงกัดผู้ชายเนี่ย ความจริงเป็นเพราะอยากให้มีแผลเป็นติดตัวเขาไป เขาจะได้จำเธอได้จนตาย
• ฉันที่รักเธฮข้างเดียวมาตลอด...ไม่มีสิทธิ์จะแยกเธอจากผู้ชายที่เธอรักหมดใจคนนั้น...
• ฉันอยากขอร้องให้เธอไม่ทำแบบนี้...แต่ก็รู้ดีว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์...