ข้ามไปเนื้อหา

จินตนาการ

จาก วิกิคำคม
ฉันเป็นศิลปินมากพอที่จะวาดภาพได้อย่างอิสระตามจินตนาการของฉัน จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้นั้นมีจำกัด จินตนาการล้อมรอบโลก ~ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

จินตนาการ (อังกฤษ: Imagination) เป็นความสามารถในการสร้างภาพในสมอง ซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ได้รับรู้ผ่านการมองเห็น การได้ยิน หรือผ่านวิธีการรับรู้อื่น ๆ จินตนาการถือได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการนำความรู้ไปใช้งานจริงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และยังเป็นรากฐานในการรวมประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้เข้าด้วยกัน

คำคม[แก้ไข]

[แก้ไข]

  • สำหรับฉัน เหตุผลคืออวัยวะตามธรรมชาติของความจริง แต่จินตนาการเป็นอวัยวะของความหมาย จินตนาการ การสร้างอุปมาอุปไมยใหม่ๆ หรือการฟื้นฟูสิ่งเก่าๆ ไม่ใช่สาเหตุของความจริง แต่เป็นสภาวะของมัน

[แก้ไข]

  • คนทุกคนมีความฝัน แต่ไม่เท่ากัน บรรดาผู้ที่ฝันในเวลากลางคืนในจิตใจที่ฝุ่นฟุ้งจะตื่นในเวลากลางวันเพื่อพบว่าเป็นสิ่งไร้สาระ แต่ผู้ที่ฝันกลางวันนั้นเป็นคนอันตราย เพราะพวกเขาอาจทำความฝันของตนให้เปิดตาเพื่อทำให้เป็นจริงได้ นี้ฉันทำ

[แก้ไข]

  • การฝันไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมด้านสุนทรียภาพ เกมแห่งจินตนาการ เกมที่มีคุณค่าในตัวเอง

[แก้ไข]

  • เด็กทุกคนเกิดมามาพร้อมกับจินตนาการอันสดใส แต่เช่นเดียวกับที่กล้ามเนื้อเริ่มหย่อนยานจากการเลิกใช้งาน จินตนาการอันสดใสของเด็ก ๆ ก็จะซีดจางลงในปีต่อ ๆ ไปหากเขาหยุดออกกำลังกาย
  • ความจริงดูเหมือนว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในแนวคิดเรื่องจินตนาการก่อนที่เหตุผลจะเกิดขึ้น หากสิ่งนี้เป็นจริง เหตุผลก็เป็นเพียงเครื่องมือสร้างจินตนาการเท่านั้น

[แก้ไข]

  • ฉันเป็นศิลปินมากพอที่จะวาดภาพได้อย่างอิสระตามจินตนาการของฉัน จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้นั้นมีจำกัด จินตนาการล้อมรอบโลก