ปิยบุตร แสงกนกกุล

จาก วิกิคำคม

รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นนักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำคม[แก้ไข]

 • ศาลพิเศษ ตั้งขึ้นเพื่อเอาผิดนักการเมืองทุจริต ทั้งๆ ที่มี ปปช.อยู่แล้ว เมื่อให้น้ำหนักในเรื่องที่จะจับกุมนักการเมืองทุจริตเป็นสำคัญ การรักษาไว้ซึ่งหลักความยุติธรรมจึงลดน้อยลงไป รวมทั้งองค์กรอิสระ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบก็เช่นกัน กลายเป็นอำนาจที่ 4 แม้จะปลอดจากการแทรกแซงจากนักการเมืองแทรกแต่ก็มีอำนาจอื่นแทรกแซง องค์กรเหล่านี้สร้างปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคต
 • ตลอด13ปีที่ผ่านมามีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง ยุบพรรคการเมืองที่ครองเสียงข้างมากมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
 • เรามาประชุมถามว่าเราได้เบี้ยประชุมหรือไม่ คำตอบคือไม่ครับ เพราะเรามาทำหน้าที่ หน้าที่ตามนิติบัญญัติ แม้เป็นเรื่องหลักความเป็นอิสระของตุลาการ แต่ไม่ได้หมายความว่าตุลาการศาลยุติธรรมอยู่เหนือการตรวจสอบ
 • ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร และรัฐธรรมนูญไทยก็รับรองต่อเนื่องเรื่อยมา คือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจประชาธิปไตยผ่านทางรัฐสภา ครม.และศาล พระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระทำอะไรผิด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงต้องรับผิดชอบ แต่รัฐมนตรีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ และไม่ใช่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2562 ในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื้อหาของคำวินิจฉัยของศาลยืนยันว่ามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ทรงเป็นกลางทางการเมือง และใช้คำว่าปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง หนังสือตำราหลายเล่มของนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งก็อยู่ในรัฐมนตรีชุดนี้ด้วย ก็เขียนเรื่องนี้เช่นกันว่าระบอบนี้คือพระมหากษัตริย์ทรงปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ

คำคมเกี่ยวกับ ปิยบุตร แสงกนกกุล[แก้ไข]

 • คุณปิยบุตร พวกคุณจะเดินหน้าต่อ หรือจะ ถอยกลับมา สู่โลกของความเป็นจริง แต่อย่าเอ่ยอ้างเอา สถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นโล่ ป้องกันความผิดของตัวเอง
  • จุลเจิม ยุคล
 • ตอนเป็นอาจารย์กลุ่มนิติราษฎร์ ทำงานล้างสมองเด็กไม่สุด ตอนเป็นเลขาธิการพรรค ล้มเหลว ไม่ได้เป็นรัฐบาล ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี แถมไม่สามารถประคองพรรคอนาคตใหม่ได้ ในที่สุดด้วยความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมากเกิน เป็นเหตุให้พรรคถูกยุบ
  • เทพมนตรี ลิมปพยอม
 • ผู้พูด #ได้กล่าววาจาจาบจ้วงล่วงเกินเปรียบเทียบเปรียบเปรยหรือเสียดสี องค์พระมหากษัตริย์ หรือเปล่าครับ?”
  • ตระกูล วินิจนัยภาค
 • การเคลื่อนไหวไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองฝ่ายใด มาในฐานะประชาชนที่รักและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับหลักฐานที่นำมายื่นกลุ่มเคลื่อนไหวอ้างว่าเป็นคลิปวิดีโอที่นายปิยบุตร พูดในวาระต่างๆ เช่น งานเสวนาการเมือง ความยาวประมาณ 50 นาที และหากมีเพิ่มเติมกลุ่มเคลื่อนไหวจะนำมามอบให้ตำรวจพิจารณาอีกครั้ง
  • ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
 • โดยส่วนตัวนั้น ปิยบุตรถือเป็นลูกศิษย์ของตน และรู้สึกเสียดายความสามารถทางวิชาการของเขา แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดสินใจแล้วก็ย่อมมีเหตุผล ซึ่งก่อนหน้าที่ปิยบุตรจะตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันและได้บอกเหตุผลให้ตัวเองทราบ ซึ่งเมื่อถามปิยบุตรถึงข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆ เขาก็บอกว่าไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆ ทำให้ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าปิยบุตรจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ สิ่งที่ปิยบุตรตัดสินใจแสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะออกไปเป็นนักการเมือง ไม่ใช่เอาสถานะความเป็นนักวิชาการไปเล่นการเมืองแบบที่มีบางส่วนใช้สถานะนี้ไปเล่นการเมือง ซึ่งได้ประกาศต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผยด้วย
  • วรเจตน์ ภาคีรัตน์
 • เราเกรงแต่ว่าบาปมรดก วาทกรรมของนายปิยบุตรเอง.. จะย้อนมาจัดการกับนายปิยบุตร ก่อนมรดกบาปของคนอื่นหนะค่ะ
  • มิ่งมงคล โสณกุล
 • แต่เมื่อคุณเป็นนักการเมือง คุณคือบุคคลที่มีอำนาจที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน อำนาจนี้เมื่อคุณใช้ เมื่อคุณพูดเมื่อคุณแสดงออกตามเจตนารมณ์ที่จะส่งผลกระทบกับชาติบ้านเมือง คุณต้องตอบคำถามในศาล และตอบคำถามกับประชาชนที่เห็นด้วยกับคุณ และไม่เห็นด้วยกับคุณ คุณต้องยอมรับกระบวนการทางกฎหมายของชาติบ้านเมือง