ปิยบุตร แสงกนกกุล

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Ambox notice.pngหมายเหตุ: บทความนี้ต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง
โปรดช่วยปรับปรุงบทความนี้ด้วยการเพิ่มแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกโต้แย้งและนำออก

ปิยบุตร แสงกนกกุล คือนักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำคม[แก้ไข]

การให้คำสัมภาษณ์[แก้ไข]

  • ศาลพิเศษ ตั้งขึ้นเพื่อเอาผิดนักการเมืองทุจริต ทั้งๆ ที่มี ปปช.อยู่แล้ว เมื่อให้น้ำหนักในเรื่องที่จะจับกุมนักการเมืองทุจริตเป็นสำคัญ การรักษาไว้ซึ่งหลักความยุติธรรมจึงลดน้อยลงไป รวมทั้งองค์กรอิสระ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบก็เช่นกัน กลายเป็นอำนาจที่ 4 แม้จะปลอดจากการแทรกแซงจากนักการเมืองแทรกแต่ก็มีอำนาจอื่นแทรกแซง องค์กรเหล่านี้สร้างปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคต[1]

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร[แก้ไข]

  • เรามาประชุมถามว่าเราได้เบี้ยประชุมหรือไม่ คำตอบคือไม่ครับ เพราะเรามาทำหน้าที่ หน้าที่ตามนิติบัญญัติ แม้เป็นเรื่องหลักความเป็นอิสระของตุลาการ แต่ไม่ได้หมายความว่าตุลาการศาลยุติธรรมอยู่เหนือการตรวจสอบ
  • ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร และรัฐธรรมนูญไทยก็รับรองต่อเนื่องเรื่อยมา คือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจประชาธิปไตยผ่านทางรัฐสภา ครม.และศาล พระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระทำอะไรผิด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงต้องรับผิดชอบ แต่รัฐมนตรีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ และไม่ใช่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2562 ในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื้อหาของคำวินิจฉัยของศาลยืนยันว่ามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ทรงเป็นกลางทางการเมือง และใช้คำว่าปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง หนังสือตำราหลายเล่มของนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งก็อยู่ในรัฐมนตรีชุดนี้ด้วย ก็เขียนเรื่องนี้เช่นกันว่าระบอบนี้คือพระมหากษัตริย์ทรงปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ[2]

อ้างอิง[แก้ไข]