วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/ส่วนหัว

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล เป็นขั้นตอนการคัดเลือกผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะเป็นผู้ใช้ ที่มีความสามารถทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเก็บกวาดและดูแลระบบของวิกิคำคม โดยส่วนนี้ผู้ใช้สามารถเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล โดยเสนอชื่อตนเองหรือเสนอโดยบุคคลอื่น โดยผู้ดูแลระบบนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในวิกิคำคมไทยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีการแก้ไขไม่น้อยกว่า 500 ครั้ง (ณ วันที่เสนอชื่อ) ผลของการเสนอชื่อนั้นไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สนับสนุนหรือคัดค้าน โดยจะขึ้นกับเหตุผลและความเห็นของผู้ลงคะแนน การเป็นผู้ดูแลระบบนั้นไม่ได้หมายความว่ามีอำนาจมากขึ้น แต่หมายถึงมีความสามารถในทางเทคนิคมากขึ้นเท่านั้น และรวมถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลายครั้งที่ชาววิกิคำคมเลิกเขียนวิกิพีเดียภายหลังจากที่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบที่ไม่ต้องการทำหน้าที่ หรือคิดว่าไม่มีเวลาในการดูแลวิกิพีเดียและประสงค์จะสละสิทธิการเป็นผู้ดูแลระบบ สามารถติดต่อได้ที่นี่

ขั้นตอนการเสนอชื่อ[แก้ไข]

ทุกคนสามารถเป็นผู้ดูแลระบบได้ โดยเสนอชื่อของตนเองหรือผู้อื่นตามขั้นตอนด้านล่าง และเช่นกันทุกคนสามารถลงความเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านได้ โดยขั้นตอนการเสนอชื่อมีดังต่อไปนี้

 1. นำชื่อมาใส่ไว้ด้านล่างในส่วนการเสนอชื่อ พร้อมเขียนเหตุผลที่เสนอบุคคลนั้น และควรไปประกาศเพิ่มในส่วน แม่แบบ:ประกาศ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าช่วงนี้มีการเสนอชื่อ
 2. แจ้งให้ผู้เสนอชื่อรับรู้ และรอการตอบรับหรือตอบปฏิเสธจากผู้ถูกเสนอชื่อ เว้นเสียแต่ว่าคุณเสนอชื่อตัวเอง
 3. ถ้าผู้ถูกเสนอตอบรับให้เสนอชื่อตนได้ ผู้ใช้คนอื่น (นอกจากผู้เสนอชื่อและตัวผู้ถูกเสนอเอง) สามารถลงชื่อให้การสนับสนุน เป็นกลาง หรือคัดค้านได้ พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ หรือสามารถถามคำถามต่อผู้ถูกเสนอชื่อก่อนตัดสินใจได้ อนึ่งผู้ลงชื่อให้การสนับสนุน เป็นกลาง หรือ คัดค้าน จะต้องไม่เป็นหุ่นเชิดของผู้ใด หากพบ/สันนิษฐานว่าเป็นหุ่นเชิด จะไม่ถูกนำไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจ
 4. ภายหลังการเสนอชื่อแล้ว 2 สัปดาห์ ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งจะทำการตัดสินว่าคนนั้นควรเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่ โดยดูจากความเห็นและเหตุผลประกอบต่าง ๆ ที่ถูกเสนอเข้ามา
 5. เมื่อการตัดสินเสร็จสิ้นลง ผู้ได้รับเลือก/ปฏิเสธ อาจจะมาแสดงความเห็นไว้ในส่วนล่าง และหลังจากนั้นรายชื่อและความเห็นจะถูกเก็บเข้าไป ในส่วนการเสนอชื่อที่ปิดไปแล้ว

ลักษณะที่ต้องการของผู้ดูแลระบบ[แก้ไข]

ผู้สนับสนุนหรือคัดค้านนั้นจะดูลักษณะของผู้ที่จะมาเป็นผู้ดูแลระบบในหลายด้าน ซึ่งมักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • เข้าใจนโยบายหลัก ได้ศึกษา เข้าใจ และเห็นด้วยกับนโยบายหลัก เสาหลัก รวมถึงลิขสิทธิ์บนวิกิพีเดีย
 • มีประวัติการแก้ไข โดยมีส่วนร่วมในวิกิพีเดียแก้ไขบทความในหลายส่วน โดยผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในวิกิพีเดียมากย่อมจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมากกว่าผู้ใช้ที่ได้แก้ไขน้อย
 • มีประสบการณ์ที่หลากหลาย แก้ไขบทความในหลากหลายรูปแบบรวมถึงช่วยเหลือเก็บกวาดวิกิคำคมในหลายด้านทั้งการดูแลระบบ และการเขียนบทความ ซึ่งผู้ใช้ที่เขียนบทความอย่างเดียวมักจะไม่เข้าใจปัญหาการเก็บกวาดและก่อกวน เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่เก็บกวาดและป้องกันการก่อกวนอย่างเดียวมักจะไม่เข้าใจปัญหาของการเขียนบทความรวมถึงการโต้เถียง
 • มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ผู้ใช้ที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ที่ได้ช่วยเหลือผู้ใช้อื่นและผู้ใช้ใหม่ รวมถึงการพูดคุยที่มีมารยาท และการควบคุมอารมณ์ที่ดีในหลายสถานการณ์
 • เชื่อถือได้ ผู้ใช้ที่มีความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เขียน มีเจตนาดีไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง และจะไม่ใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบในทางที่ผิดภายหลังจากได้รับเลือก
 • ช่วยเก็บกวาด ผู้ดูแลงานเก็บกวาด และตรวจตราหน้าปรับปรุงล่าสุด แสดงให้ถึงการเข้าใจและได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 • คำอธิบายอย่างย่อ ผู้ที่ใช้งานในส่วนของคำอธิบายอย่างย่อ แสดงถึงการเข้าใจและช่วยในงานเก็บกวาดได้เป็นอย่างดี

ที่กล่าวมาไม่ได้เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกผู้ดูแลระบบ แต่เป็นสิ่งที่ผู้ออกความเห็นคาดหวังจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยนอกจากนี้ผู้ถูกเสนอชื่ออาจจะถูกถามคำถามด้านอื่น ไม่ว่า สามารถติดต่อผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์ส่วนตัวได้ไหม หากมีการร้องขอให้มีการล็อกบทความในขณะที่ไม่มีผู้ดูแลระบบอื่นอยู่

ส่วนผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งคือผู้ดูแลที่มีความสามารถเพิ่มเติมจากผู้ดูแลทั่วไป คือ แต่งตั้งชาววิกิคำคมเป็นผู้ดูแลได้ แต่งตั้งผู้ดูแลคนอื่นเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งได้ สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และให้หรือถอดถอนสถานะบอตได้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งเหมือนกับผู้ดูแลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถตัดสินในมติใด ๆ ของชุมชนและพร้อมที่จะอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจเหล่านั้น

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเป็นผู้ดูแลระบบ[แก้ไข]

ถ้าคุณถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ ก่อนที่จะตกลงหรือปฏิเสธนั้นควรจะเข้าใจสิ่งต่อไปนี้

วิธีการเสนอชื่อเป็นผู้ดูแล[แก้ไข]

ผู้ดูแลพื้นฐาน[แก้ไข]

I
เสนอชื่อผู้ดูแล

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเสนอแทนที่ ชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก เสนอชื่อ


II
ขึ้นบัญชีการเสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ เป็นชื่อผู้ใช้ที่คุณเสนอ:
{{รายชื่อเสนอ|ชื่อผู้ใช้}}

ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง[แก้ไข]

I
เสนอชื่อผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเสนอแทนที่ ชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก เสนอชื่อ


II
ขึ้นบัญชีการเสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ เป็นชื่อผู้ใช้ที่คุณเสนอ:
{{รายชื่อเสนอ|ชื่อผู้ใช้}}