ข้ามไปเนื้อหา

เกออร์ค วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เฮเกิล

จาก วิกิคำคม
ไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็น ไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน ไม่ใช่การเห็นแก่ประโยชน์ใช้สอย ไม่ใช่หน้าที่และมโนธรรม แต่เป็นความกระหายที่ไม่รู้จักดับและปราศจากความสุข ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความประนีประนอมอันนำเราไปสู่ความจริง

เกออร์ค วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช เฮเกิล (เยอรมัน: Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 27 สิงหาคม ค.ศ. 1770 – 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1831) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันสำนักคิดจิตนิยม (idealism) ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของสำนักคิดจิตนิยมเยอรมัน

คำคม[แก้ไข]

 • Nicht die Neugierde, nicht die Eitelkeit, nicht die Betrachtung der Nützlichkeit, nicht die Pflicht und Gewissenhaftigkeit, sondern ein unauslöschlicher, unglücklicher Durst, der sich auf keinen Vergleich einläßt, führt uns zur Wahrheit.
  • ไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็น ไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน ไม่ใช่การเห็นแก่ประโยชน์ใช้สอย ไม่ใช่หน้าที่และมโนธรรม แต่เป็นความกระหายที่ไม่รู้จักดับและปราศจากความสุข ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความประนีประนอมอันนำเราไปสู่ความจริง
 • การอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าคือการสวดมนต์ตอนเช้าของนักสัจนิยม บุคคลหนึ่งปรับทัศนคติของตนต่อโลกไม่ว่าจะโดยพระเจ้าหรือโดยสิ่งที่โลกเป็น แบบแรกให้ความปลอดภัยมากพอ ๆ กับแบบหลัง ตรงที่ใคร ๆ ก็รู้ว่าตัวเองยืนอยู่อย่างไร
  • Miscellaneous writings of G.W.F. Hegel, แปลโดย Jon Bartley Stewart, Northwestern University Press, ค.ศ. 2002, หน้า 247
 • การตระหนักถึงข้อจำกัดเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตไปแล้ว
  • คำคมใน Inwardness and Existence (ค.ศ. 1989) โดย Walter A. Davis, หน้า 18
 • ปรัชญาเป็นสิ่งที่ลึกลับ โดยธรรมชาติแล้ว ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับฝูงชนหรือไม่สามารถเตรียมพร้อมสำหรับฝูงชนได้
  • Introduction to the Critical Journal of Philosophy, อ้างอิงใน W. Kaufmann, Hegel (ค.ศ. 1966), หน้า 56
 • Philosophie ... hat zwar ihre Gegenstände zunächst mit der Religion gemeinschaftlich. Beide haben die Wahrheit zu ihrem Gegenstande, und zwar im höchsten Sinne - in dem, daß Gott die Wahrheit und er allein die Wahrheit ist.
  • ความจริงแล้ววัตถุของปรัชญานั้นมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับของศาสนา ในวัตถุทั้งสองคือความจริง ในความหมายสูงสุดซึ่งพระเจ้าและพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความจริง
   • Logic, บทที่ 1