พรรคอนาคตใหม่

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

[แก้ไข]

 • การที่วันนี้ได้เป็นส.ส.ถือว่าเกินความคาดหมายแล้ว อนาคตพรรคจะส่งลงสมัครส.ส.หรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา ขอทำวันนี้ให้ทำเต็มที่ ขอทำวันนี้ให้ดีก่อน เพื่อให้ประชาชนที่เลือกเรามาได้เห็นว่าเราทำเพื่อยึดผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆ
  • กวินนาถ ตาคีย์
 • ขณะนี้ นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ได้พิจารณาใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกพรรค ตลอดจนการกระทำที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของ ร.อ.ทรงกลด อันเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคอย่างชัดแจ้ง เห็นว่าเป็นบุคคลที่ไม่ควรมีสมาชิกภาพของพรรค จึงมีคำสั่งปฏิเสธการรับเข้าเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ อย่างไรก็ตาม หาก ร.อ.ทรงกลด ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถอุทธรณ์ได้ใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้ง
  • ไกลก้อง ไวทยการ

[แก้ไข]

 • พรรคอนาคตใหม่ ตั้งมาตุลาปีที่แล้ว สมาชิกตอนนี้ 60,000 กว่าคน แปลว่าโดยเฉลี่ย ทุกวันมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 60,000 / 365 = 164 คนต่อวัน เยอะกว่าข่าวคนลาออก 120 คน ที่สื่อฝ่ายเผด็จการพยายามประโคม ซะอีก งงเหมือนกันว่าคนลาออก 120 คน จาก 60,000 คน = 0.002 หรือ 0.2% มันน่าเป็นข่าวตรงไหน
  • ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
 • เหตุปัจจัยที่ทำให้นายธนาธรเป็นคนเช่นนี้คงเป็นเพราะบรรพบุรุษของนายธนาธรไม่ใช่คนไทยแท้ๆ แต่โบราณนั่นเอง พรรคการเมืองต้องมีนักกฎหมายที่ศึกษารัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รู้อย่างถ่องแท้ มิใช่ขาดความละเอียดรอบคอบ เมื่อพลาดพลั้งแล้วออกมาโวยวายว่าถูกกลั่นแกล้ง
  • ชูชาติ ศรีแสง

[แก้ไข]

 • อันการเมือง ย้ายพรรค ไม่เสียหาย อยู่ที่ใคร อุดมการณ์ นั้นแบบไหน แต่ที่ดูด ไม่รู้ พรรคอะไร นโยบาย คือต่อท่อ ท่านผู้นำ
  • เทวฤทธิ์ นิกรเทศ

[แก้ไข]

 • จากกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่าน มีพฤติกรรมการย้ายพรรคสังกัด จากพรรคอนาคต ใหม่ ไปยังพรรคการเมืองในฝั่งรัฐบาลนั้น ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ขาด จิตสํานึก ไม่เคารพต่อเสียงของประชาชน การเห็นแก่อํานาจบางอย่างเพื่อยอมตระบัดสัตย์กับการร่วมพรรค การเมืองฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อรักษาอํานาจในฝั่งเผด็จการ โดยปรากฏการณ์ “งูเห่า” เป็นปรากฏการณ์ที่กําลังได้รับความนิยมในภาวะเสียงปริ่มน้ําของรัฐบาล เป็นการกระทําเพื่อปกป้องเสถียรภาพของรัฐบาล แต่เป็นการบ่อนทําลายระบบการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย อย่างไม่มีจุดจบ จากกรณีดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถยอมรับต่อการร่วมการกระทําอันบ่อนทําลายประชาธิปไตยได้ และข้าพเจ้าไม่สามารถทรยศต่ออุดมการณ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 32,550 เสียง อีกทั้งยังเป็นการขัดต่อ อุดมการณ์หลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันเป็นสถาบันที่ข้าพเจ้าศึกษาเล่าเรียนอยู่ ข้าพเจ้าจึงขอแสดง จุดยืนต่อกรณีดังกล่าวโดยการ “ ขอลาออก” จากผู้ช่วยดําเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่บัดนี้ เป็น ต้นไป ตลอดการดําเนินงานการเมืองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีการดําเนินงานที่ชัดเจนในฝั่งประชาธิปไตยมา โดยตลอดในสังกัดพรรคอนาคตใหม่ และสนับสนุนผู้สมัครที่ผ่านการหยั่งเสียงภายในพรรค เพื่อให้ได้เป็น ผู้แทนราษฎรในนามพรรคอนาคตใหม่ เพื่อเป็นผู้แทนราษฎรของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งการทํางานร่วมกัน ในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ผลักดันการทํางานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เขต3 ในมิติใหม่ เพื่อเข้าถึง ประชาชน ดังเช่นแผนงานที่ข้าพเจ้าร่วมสร้าง ได้แก่โครงการ “ผู้แทนเข้าถึงง่าย ผู้แทนราษฎรของประชาชน” และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ เป็นต้น ข้าพเจ้ามีความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยข้าพเจ้ายังจะดําเนินงานร่วมกับกลุ่ม การเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเช่นเดิม ในการร่วมผลักดันวาระประชาชน สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชน และผลักดันการเมืองท้องถิ่น โดยจะยังตระหนักต่อจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ในการร่วมต่อสู้ในระบอบ ประชาธิปไตย ดังคํากล่าวที่ว่า “เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน”
  • ธาราธร นิลจรัสวณิช

[แก้ไข]

 • สาเหตุที่ต้องมาแถลงเนื่องจากความรักถึงทางตัน และคุยกันเรื่องการเลี้ยงดูไม่ลงตัว และไม่อยากให้ความขัดแย้งของตนกับภรรยากระทบกับลูกสาว ด้านตนได้ตัดสินใจฟ้องหย่าฝ่ายหญิงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เพราะเป็นห่วงลูกที่ต้องย้ายบ้านทุก 5 วันที่ต้องไปบ้านตนและภรรยาตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา กลัวว่าส่งผลต่อสุขภาพจิตของลูก และได้มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเด็กแล้วว่าการกระทำดีงกล่าวจะทำให้เด็กไม่มีความสุข เขาตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่ หลังจากพูดคุยกับธนาธรไม่ถึง 1 ชั่วโมง เพราะมีความเห็นทางการเมืองและสังคมในหลายเรื่องตรงกัน พิธา เห็นว่าพรรคอนาคตใหม่มีอุดมการณ์ตรงกับอุดมการณ์ส่วนตัวและมุ่งจะขับเคลื่อนนโยบายที่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริง
  • พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

[แก้ไข]

 • ช่วงก่อนที่พรรคอนาคตใหม่จะจัดตั้งพรรค เขาได้ให้คนโทรไปบอก เอก ธนาธร, ป๊อก ปิยบุตร และ ช่อ พรรณิการ์ 3 แกนนำพรรค ว่าตนสนใจอยากเลี้ยงเหล้า ให้แวะมาดื่มกับตนที่บ้านหน่อย ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ตนแค่สนใจความคิดของคนกลุ่มนี้ และเลือกวิธีที่จะเปิดอกถามถึงสาเหตุการเดินเข้าสู่ เข้ามาสู่วงจรที่สกปรกที่สุดในประเทศนี้คืออะไรกันแน่ โดยมีแอลกอฮอล์เป็นตัวเชื่อม จากไวน์ที่หมดไปหลายขวดบนโต๊ะ ตนรู้สึกได้ถึงความจริงใจของพวกมัน ทำให้ผมมั่นใจว่าประเทศนี้ยังมีหวัง ครั้งนึง ตนเคยคิดตั้งพรรคการเมืองในอุดมคติแบบพวกมัน แต่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพไม่พอ จึงได้แต่เพียงคิดและใช้ชีวิตอยู่อย่างจำทนมานาน จนกระทั่งผมได้เจอกับเด็กบ้ากลุ่มนี้ ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกหัวโบราณถึงได้เกลียดได้กลัวพวกมันนัก
  • ยุทธเลิศ สิปปภาค

[แก้ไข]

 • ที่วรงค์กับเทือก บอกว่า พวกส้มหวาน คือลัทธิชังชาติ งั้นผมจะบอกว่าผมก็รักชาตินะครับ เคยเป็นกปปส. ไปเดินเป่านกหวีดกับพวกท่าน เดินหาเงินไปให้พวกท่าน ตอนปี 2557 อายุ 18 เคยโง่ จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งบ้างล่ะ ท่านจะเลิกยุ่งการเมืองบ้างล่ะ สุดท้าย 5 ปี ได้กับพวกหักหลังทักษิณ มาบริหารประเทศ เกาะกินประเทศบนความทุกข์ยากของประชาชน เคยเป็นสลิ่ม หลังจากเหตุการณ์ กปปส. ก็ได้ศึกษาฟังข่าวจากหลายๆแหล่ง ก็หูตาสว่าง จนเมื่อเกิดพรรคอนาคตใหม่ จึงได้มองเห็นว่าพรรคนี้มีอุดมการณ์และความคิดที่ตรงกับตัวผม จึงได้สมัครเข้าร่วมเป็นแนวร่วม และขับมอเตอร์ไซด์ จาก จ.ชุมพร ไปยัง ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (ระยะทาง 550 กม) เพื่อเข้าร่วมเปิดตัวพรรค และหาวิธีเข้าเป็นสมาชิกและทีมงานจังหวัด จนได้เป็น 1 ในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ใน จ.ชุมพร และได้หายโง่ เลิกเป็นสลิ่ม ปัจจุบันเป็นคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัด และเจ้าหน้าที่พรรค เพื่อชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองเคยโง่ ปัจจุบันอายุ 23 รู้ไว้ด้วยนะครับ พวกเราไม่ได้ชังชาติ พวกเราชังคนแบบคุณ
  • วรพล อนันตศักดิ์
 • พรรคอนาคตใหม่คือพรรคที่ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง​มากที่สุด พอจะถูกยุบ​ พรรคอนาคตใหม่ก็รีบตีปิ๊ป​ บอกว่า​ มีคนจะใช้สถาบันฯเป็นเครื่องมือมาทำลายตน​ สร้างสังคมให้แตกแยกเป็นฝ่ายรักเจ้า​-ชังเจ้า
 • พรรคอนาคตใหม่รู้ดี…รู้ว่าสถาบันอยู่เหนือการเมือง​ แต่แสดงการท้าทายโดยอ้อม​ (เช่นปมถวายสัตย์​ แก้ม.1​ ไม่รับพรก.โอนกำลัง)​ รวมถึงให้เครือข่ายคนรุ่นใหม่​จงใจนำสถาบันมาแซะ(รูปรับปริญญา​ “ช่อ” กรณี​รูปมิบังควร “พิมพ์ชนก” ​ เพราะรู้ว่าสร้างความแตกแยกได้​ สร้างความโกรธเกลียดได้ และตัวเองได้ประโยชน์จากความแตกแยกนั้นโดยสร้างวาทกรรม​ สร้างภาพให้สถาบันฯ​ กับฝ่ายอนุรักษ์นิยม​ เป็นผู้ร้ายในหลักประชาธิปไตย​ สถาบันฯ-ทหาร-ศาล​ กับระบบประชาธิปไตย​ไปด้วยกันไม่ได้ ทั้งหมดมาจากอนาคตใหม่และเครือข่ายนักวิชาการ​ อาจารย์​ ปฏิกษัตริย์นิยม​ ทั้งสิ้น​ ไม่มีใครอื่นทำ ส่วนพรรคและแกนนำพรรคก็เล่นบทพระเอก​ เป็นผู้นำความหวัง​ จะมาปราบยุคเข็ญ​ ถูกกลั่นแกล้งสร้างคะแนนนิยม​ให้ตัวเองโดยจะรู้หรือไม่ก็ตาม​ การทำเช่นนี้ผลก็คือการเซาะกร่อนสถาบันพระมหากษัตริย์และรากฐานของประเทศให้อ่อนแอลง
  • เวทิน ชาติกุล

[แก้ไข]

 • อย่างไรก็ตาม กรณีการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ดังกล่าวอาจไม่ใช่การหาทางเลี่ยงเรื่องการบริจาคเงินให้พรรค เพราะไม่ได้ทำแบบหลบซ่อน ปิดบัง ทั้งโฆษกพรรค หัวหน้าพรรคพูดตรงกันว่า พรรคกู้ยืมเงินจากหัวหน้าพรรค บวกกับหลักฐานที่นายธนาธรแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นสัญญากู้ยืมเงินต่อพรรคอนาคตใหม่ 191 ล้านบาท มองว่าอาจเป็นเจตนาที่ต้องการให้เห็นถึงรายได้ของพรรค แต่มันขัดข้อกฎหมายจึงถือว่าผิด
  • สมเจตน์ บุญถนอม
 • ไม่เห็นด้วยว่าให้ออกจากอนาคตใหม่ แต่คิดว่าควรออกไปจากประเทศไทยเลยครับ
  • สรวิชญ์ สุบุญ