ข้ามไปเนื้อหา

ฟรีดริช เอ็งเงิลส์

จาก วิกิคำคม
ประวัติศาสตร์ของสังคมที่มีอยู่ทั้งหมดจนบัดนี้คือประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางชนชั้น

ฟรีดริช เอ็งเงิลส์ (เยอรมัน: Friedrich Engels; 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1820 – 5 สิงหาคม ค.ศ. 1895) เป็นนักคิดนักเขียนชาวเยอรมัน และนักทฤษฎีสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ เป็นเพื่อนร่วมงานและคู่คิดที่ใกล้ชิดของคาร์ล มากซ์ โดยร่วมกันวางรากฐานของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และลัทธิมากซ์

คำคม[แก้ไข]

 • คุณพูดอะไรกับการเลือกตั้งในเขตโรงงาน? เป็นอีกครั้งที่ชนชั้นกรรมาชีพสร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวเองอย่างมาก... [ฉัน]ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเพิ่มขึ้นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชนชั้นแรงงานทำให้พวกอนุรักษนิยมมีมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น และได้ปรับปรุงตำแหน่งที่สัมพันธ์กันของพวกเขาด้วย
  • จดหมายถึงคาร์ล มากซ์ (18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1868) อ้างใน Karl Marx and Frederick Engels: Selected Correspondence, 1846–1895 (ค.ศ. 1942), หน้า 253-254
 • เสรีภาพไม่ได้อยู่ในความเพ้อฝันของความเป็นอิสระจากกฎธรรมชาติ แต่อยู่ในความรู้ของกฎเหล่านี้ และในความเป็นไปได้นี้จะทำให้กฎเหล่านี้ทำงานอย่างเป็นระบบไปสู่จุดจบที่แน่นอน
 • นักเศรษฐศาสตร์การเมืองยืนยันว่าแรงงานคือแหล่งที่มาของความมั่งคั่งทั้งหมด และแท้จริงแล้วมันคือแหล่งที่มา ถัดจากธรรมชาติ ซึ่งจัดหาวัสดุที่จะแปลงเป็นความมั่งคั่ง แต่มันยิ่งกว่านี้อีกนับไม่ถ้วน มันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์ทั้งหมด และในระดับนี้ ในแง่หนึ่ง เราต้องพูดว่าแรงงานสร้างมนุษย์ขึ้นมาเอง
  • The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man (ค.ศ. 1876) [1]
 • ศาสนาทั้งหมดได้แสดงออกถึงขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ของการพัฒนาของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มชนชาติ แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นขั้นตอนของการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้ศาสนาที่มีอยู่ทั้งหมดไม่จำเป็นและนำไปสู่การสาบสูญ
  • Principles of Communism (ค.ศ. 1847) [2]
 • นักสังคมนิยมประชาธิปไตยอาจเป็นชนชั้นกรรมาชีพที่ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับเงื่อนไขของการปลดปล่อยชนชั้นของตน หรือเป็นตัวแทนของชนชั้นนายทุนน้อย ซึ่งเป็นชนชั้นที่ก่อนที่จะบรรลุผลสำเร็จของระบอบประชาธิปไตยและมาตรการทางสังคมนิยมที่ก่อให้เกิดขึ้น มีความสนใจหลายอย่างเหมือนกันกับชนชั้นกรรมาชีพ ในช่วงเวลาของการดำเนินการ คอมมิวนิสต์จะต้องทำความเข้าใจกับนักสังคมนิยมประชาธิปไตยเหล่านี้ และโดยทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามนโยบายร่วมกันกับพวกเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีเงื่อนไขว่านักสังคมนิยมเหล่านี้จะไม่เข้าไปรับใช้ชนชั้นนายทุนที่ปกครองและโจมตีพวกคอมมิวนิสต์ เป็นที่ชัดเจนว่ารูปแบบความร่วมมือในการดำเนินการนี้ไม่ได้ยกเว้นการอภิปรายความแตกต่าง
  • Principles of Communism (ค.ศ. 1847)
 • ชนชั้นกระฎุมพีหมายถึงชนชั้นของนายทุนสมัยใหม่ เจ้าของปัจจัยการผลิตทางสังคมและนายจ้างค่าจ้างแรงงาน โดยชนชั้นกรรมาชีพ ชนชั้นกรรมาชีพสมัยใหม่ที่ไม่มีวิธีการผลิตของตนเอง ถูกลดทอนให้ต้องขายกำลังแรงงานของตนเพื่อดำรงชีพ
  • แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์, เชิงอรรถ (ฉบับ ค.ศ. 1888)

คำคมเกียวกับฟรีดริช เอ็งเงิลส์[แก้ไข]

 • ฟรีดริช เอ็งเงิลส์เคยกล่าวไว้ว่า: “สังคมชนชั้นกระฎุมพีอยู่ที่ทางแยก ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมนิยมหรือถดถอยไปสู่ความป่าเถื่อน” “การถดถอยไปสู่ความป่าเถื่อน” มีความหมายอย่างไรต่ออารยธรรมยุโรปอันสูงส่งของเรา? จนถึงตอนนี้ เราทุกคนอาจอ่านและพูดคำเหล่านี้ซ้ำ ๆ การมองไปรอบ ๆ ตัวเราในขณะนี้แสดงให้เห็นว่าการถดถอยของสังคมชนชั้นนายทุนไปสู่ความป่าเถื่อนหมายความว่าอย่างไร สงครามโลกครั้งนี้เป็นการถดถอยไปสู่ความป่าเถื่อน ชัยชนะของลัทธิจักรวรรดินิยมนำไปสู่การทำลายล้างของอารยธรรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]