แม่แบบ:คำคมเด่น

จาก วิกิคำคม
เพิ่ม/แก้ไข
Cquote1.svg

 การบวชนั้นกระทำให้บุคคลเข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัย มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องอบรมให้ดี และมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ช่วยอบรมทางตรง มีเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้อบรมทางอ้อมด้วยการอยู่ใกล้ชิด ได้เห็นความประพฤติอันพึงยึดถือเป็นตัวอย่างได้ ด้วยการอบรมที่ดีนี้ อุปนิสัยของผู้บวชก็ย่อมจะดีขึ้น

Cquote2.svg
พระโสภณคณาภรณ์

อ่านทั้งหมด...

คำคมเด่นก่อนหน้านี้: สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยาระวี ภาวิไลดำรงค์ พิเดชสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกปรีดี พนมยงค์