แม่แบบ:คำคมเด่น

จาก วิกิคำคม
“  การสะสมอาวุธนิวเคลียร์จะต้องถูกจำกัด หากมนุษยชาติไม่ได้ทำลายตัวเอง ”
เฮนรี คิสซินเจอร์