แม่แบบ:คำคมเด่น

จาก วิกิคำคม
เพิ่ม/แก้ไข
Cquote1.png  กุลบุตรผู้มีปัญญากว้างขวาง แทงตลอดประโยชน์ในอนาคตแล้ว ย่อมไม่ให้ประโยชน์นั้นผ่านพ้นไปแม้แต่น้อย เหมือนพวกพ่อค้าเหล่านั้น พากันไปในท่ามกลางทะเลโดยสวัสดี ด้วยกรรมของตน.


Cquote2.png
อนุสาสนี พระอภิสัมพุทธคาถา

พระอภิสัมพุทธคาถา พระโคตมพุทธเจ้า

อ่านทั้งหมด...

คำคมเด่นก่อนหน้านี้: พระโสภณคณาภรณ์สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยระวี ภาวิไลดำรงค์ พิเดชสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกปรีดี พนมยงค์